Trainingen

Het contact tussen mensen verbeteren door je kracht en kwetsbaarheid te benutten. 

Daar ligt de focus van al mijn trainingen. ‘

Psychologische veiligheid is daarin de basis. Dit betekent dat je jezelf te laten zien en kennen zonder angst voor afwijzing of veroordeling, hoe lastig het gesprek ook is. Verbindend eerlijk’ worden is de vaardigheid die onder alle trainingen ligt.

Omdat ik ga voor écht resultaat koppel ik de trainingen bij voorkeur aan mentoring tijdens het volgen van de training. Hierbij zoomen we in op je eigen ontwikkelpunten en begeleid ik de transfer van theorie naar praktijk.

Alle kennis en vaardigheden vallen zo op zijn plek en worden onderdeel van nieuw gedrag zodat je maximaal rendement haalt uit je training.

Je krijgt de training volgens de 3 principes die ik altijd hanteer:

Inzicht in jezelf:

Je krijgt inzicht in je eigen achtergrond en reactiepatronen. Je krijgt inzicht in hoe je overkomt op anderen. Je herkent welke triggers je hebt en wat dit vertelt over wat je nodig hebt.

Belemmerende en helpende overtuigingen worden duidelijk. Je leert hoe je een mindset  krijgt die zowel bij jezelf blijven als ruimte bieden aan de ander mogelijk maakt.

Inzicht in de ander:

Je herkent gedrags- en communicatiestijlen van anderen, je leert hoe je hier op aan kunt sluiten, je leert anders kijken naar lastig gedrag van anderen.

Je laat je minder uit het veld slaan door tegenreacties en weet hoe je hierin zo kunt communiceren dat je open bent over jezelf zonder een ander tekort te doen.

Praktische tools:

Je leert vaardigheden, gespreksmodellen en  tools waardoor je op een prettige manier eerlijk kunt zijn en tegelijkertijd in verbinding kunt blijven met een ander.

trainingen Zwolle

Training effectief communiceren

Psychologische veiligheid is de basis voor effectieve communicatie en echt menselijk contact. Inzicht in jezelf, de ander en kennis over communicatiestijlen helpen je om meer gemak te ervaren bij lastige gesprekken. Jezelf helder uitdrukken en begrepen worden zoals je het bedoelt.

Voor wie:

 • Je merkt bij jezelf of aan anderen dat je soms te direct overkomt;
 • Je slaat dicht in de hoeveelheid van meningen;
 • Je wilt miscommunicatie voorkomen;
 • Je ziet oplossingen maar kunt ze niet goed overbrengen;
 • Je raakt je verbinding met jezelf of een ander kwijt.

Resultaten

 • Je kent je eigen (non-verbale) communicatiestijl met sterke kanten en valkuilen;
 • Je herkent je eigen belemmerende en helpende overtuigingen;
 • Je durft jezelf te laten zien en staat voor wat je vindt en wilt;
 • Je herkent verschillende communicatiestijlen bij anderen;
 • Je kunt in je communicatie beter aansluiten bij een ander;
 • Je staat open voor wat een ander te vertellen heeft;
 • Je eigen mindset verandert, waardoor (lastige) communicatie anders aanvoelt

Hoe werkt het en wat kost het:

Hoe werkt het en wat kost het?

Wil je meer weten, belmail of app vooral. Ik kom graag met je in contact over jouw situatie, wat je nodig hebt, welke training passend is en wat ik hierin kan betekenen. En serieus, als ik niet aan kan bieden wat je zoekt, zeg ik het ook eerlijk.

Dingen om alvast bij stil te staan:

 • Heb je een eigen groep die een training wil volgen?
 • Wil je meedoen aan een training in mijn open aanbod?
 • Online of fysiek?
 • Eigen locatie of gehuurde locatie?
 • Met of zonder persoonlijke coaching om de toepassing in de praktijk zo maximaal mogelijk te maken?

Voor ik kan zeggen wat een training kost, zijn dit zaken die meespelen.

Sectie

Empty section. Edit page to add content here.

Training conflictvaardigheden

Conflicthantering gaat in de kern over het kunnen omgaan met verschillen. Als professional is het prettig als je weet hoe je conflicten constructief kunt benutten en je spanningen tussen mensen kunt verminderen.

Deze training gaat dieper in op verschil en conflict, psychologische aspecten van conflictgedrag, conflictstijlen, breinwerking bij conflict, het herkennen van de mate van escalatie en het oplossen van conflicten. Wil je tools om hier zelf steviger mee om te gaan, wil je meer gemak voelen als conflicten dreigen, dan helpt deze training om anders te kijken naar conflict.

Voor wie

 • Je bent leidinggevende of manager en hebt te maken hebben met botsende visies en karakters van medewerkers en teams;
 • Je werkt met mensen die met conflictgedrag vertonen;
 • Je merkt dat je zelf conflictvermijdend bent of juist snel in conflict komt;
 • Je moet geregeld slecht nieuws gesprekken voeren waarbij heftige emoties loskomen

Resultaat

 • Je kent verschillende vormen van conflictgedrag;
 • Je hebt meer inzicht in je eigen conflictstijl en herkent die van anderen;
 • Je herkent je eigen valkuilen en belemmerende overtuigingen in conflictsituaties;
 • Je kunt conflicten ombuigen naar betekenisvolle gesprekken;
 • Je leert een gespreksmodel om conflict constructief te benutten;
 • Je weet hoe je lastige onderwerpen in groepen bespreekbaar maakt;
 • Je kunt de-escaleren en dialoog tussen mensen bevorderen
 • Je krijgt een andere mindset en gaat zelfverzekerd aan de slag met conflicten;

Hoe werkt het en wat kost het?

Hoe werkt het en wat kost het?

Wil je meer weten, belmail of app vooral. Ik kom graag met je in contact over jouw situatie, wat je nodig hebt, welke training passend is en wat ik hierin kan betekenen. En serieus, als ik niet aan kan bieden wat je zoekt, zeg ik het ook eerlijk.

Dingen om alvast bij stil te staan:

 • Heb je een eigen groep die een training wil volgen?
 • Wil je meedoen aan een training in mijn open aanbod?
 • Online of fysiek?
 • Eigen locatie of gehuurde locatie?
 • Met of zonder persoonlijke coaching om de toepassing in de praktijk zo maximaal mogelijk te maken?

Voor ik kan zeggen wat een training kost, zijn dit zaken die meespelen.

“Als iets niet lukt, heb je niet gefaald maar geleerd”.

Psychologische veiligheid voor teams

Psychologische veiligheid is de basis van succesvolle teams. Het zorgt er voor dat je je geaccepteerd voelt en dat je constructief met verschillen en conflicten kunt omgaan.

Je bent een (zelfsturend) team of je bent manager van een team en merkt dit:

 • er zijn subgroepen in het team die het oneens zijn;
 • er zijn ergernissen tussen collega’s over taakverdeling of privileges;
 • het voelt onveilig, dus niemand durft te zeggen wat gezegd moet worden;
 • er is onvrede over hoe jullie besluiten nemen;
 • er is onbalans in de inbreng bij vergaderen;
 • afspraken worden niet nagekomen of steeds ter discussie gesteld;

Onbedoeld kun je met elkaar in een fuik terecht komen waarbij je veel van wat er speelt, onbesproken laat. Uiteindelijk werkt dat contra-productief. Veel wijsheid blijft zo onbenut. Er gaat veel tijd zitten in zaken die geen energie opleveren. Roddelen, afspraken die niet worden nagekomen, herhalende agendapunten (…dat hadden we de vorige keer toch al besproken…?)

In een training leer je

 • Wat de fases van groei zijn binnen je team;
 • Hoe je kunt herkennen in welke fase je team zit;
 • Leer je hoe je constructieve conflicten kunt hebben;
 • Ontwikkel je samen lef om lastige onderwerpen in de samenwerking bespreekbaar te maken
 • Gaan conflicten anders voelen door er anders naar te kijken;
 • Leer je hoe je besluiten neemt die iedereen uitvoert;

Hoe werkt het en wat kost het?

Wil je meer weten, belmail of app vooral. Ik kom graag met je in contact over jouw situatie, wat je nodig hebt, welke training passend is en wat ik hierin kan betekenen. En serieus, als ik niet aan kan bieden wat je zoekt, zeg ik het ook eerlijk.

Dingen om alvast bij stil te staan:

 • Heb je een eigen groep die een training wil volgen?
 • Wil je meedoen aan een training in mijn open aanbod?
 • Online of fysiek?
 • Eigen locatie of gehuurde locatie?
 • Met of zonder persoonlijke coaching om de toepassing in de praktijk zo maximaal mogelijk te maken?

Voor ik kan zeggen wat een training kost, zijn dit zaken die meespelen.

Sectie

Empty section. Edit page to add content here.

Lastige gesprekken leuker maken

Op je werk kun je te maken krijgen met mensen die het uiterste van je vragen. Dat kunnen je collega’s zijn, maar zeker ook je klanten. Ze stellen onmogelijke eisen, verwachten dat jij hun probleem oplost, zijn dwingend, klagen, proberen je in hun kamp te krijgen of gedragen zich onredelijk. Je voelt je soms in een hoek gedrukt, gemanipuleerd of onheus bejegend. 

Het is logisch dat je je hierdoor anders gaat gedragen dan wanneer je ‘op je best’ bent. In deze training leer je hoe je met meer plezier en openheid lastige gesprekken aan kunt gaan.

Je ervaart hoe je met een meer kwetsbare opstelling aan kracht wint. Het resultaat is dat je meer gemak en ontspanning voelt doordat je fundamenteel anders gaat kijken naar en gaat handelen bij lastige gesprekken met klanten.

Lastige gesprekken met klanten binnen de (semi) overheid

Als medewerkers binnen de (semi)overheid heb je te maken met de uitvoering van een publieke taak betaald met publiek geld. Vaak zijn procedures en richtlijnen gebaseerd op juridische grondslagen en wetgeving. Zo is er rechtsgelijkheid en eerlijkheid. Tegelijkertijd vragen burgers menselijke afwegingen, uitleg en maatwerk.  Als iemand ontevreden is met een beslissing over wat jouw instanties wel of niet kan doen, leidt dat tot allerlei vormen van bezwaar en beroep. Daar gaat veel tijd en energie in zitten. Het aangaan van het gesprek, kan leiden tot begrip over en weer en oplossingen die fair zijn voor alle betrokkenen.

Voor wie:

 • Je voelt ongemak in het contact met klanten die het oneens zijn met een besluit;
 • Je merkt dat je blijft uitleggen waarom een besluit genomen is, zonder dat de klant kalmeert;
 • Je wilt wel in gesprek, maar weet niet hoe je zo’n gesprek in goede banen kan leiden;
 • Je denkt dat een gesprek met een klant geen zin heeft, hij/zij zal alleen maar zijn gelijk willen hebben

Resultaat:

 • Je gaat met rust en ontspanning het gesprek aan met klagende of boze klanten
 • Je hebt inzicht in het effect van afhankelijkheidsrelaties tussen overheid en burger
 • Je durft te kiezen voor face-to-face contact en merkt dat dit een positief effect heeft op de klant;
 • Je leert empathisch luisteren en verbindend eerlijk te zijn;
 • Je merkt dat mensen redelijker worden als ze gehoord worden;
 • Er ontstaat over en weer meer begrip waardoor klachten en bezwaarprocedures zullen verminderen

Hoe werkt het en wat kost het?

Wil je meer weten, belmail of app vooral. Ik kom graag met je in contact over jouw situatie, wat je nodig hebt, welke training passend is en wat ik hierin kan betekenen. En serieus, als ik niet aan kan bieden wat je zoekt, zeg ik het ook eerlijk.

Dingen om alvast bij stil te staan:

 • Heb je een eigen groep die een training wil volgen?
 • Wil je meedoen aan een training in mijn open aanbod?
 • Online of fysiek?
 • Eigen locatie of gehuurde locatie?
 • Met of zonder persoonlijke coaching om de toepassing in de praktijk zo maximaal mogelijk te maken?

Voor ik kan zeggen wat een training kost, zijn dit zaken die meespelen.

Lastige gesprekken met ouders in het onderwijs

Als leerkracht wordt verwacht dat je goed lesgeeft en het maximale potentieel uit leerlingen haalt. jou als docent wordt verwacht dat je goed kunt communiceren met al deze ouders. En dat valt niet altijd mee. Ouders hebben hoge verwachtingen, willen soms het onmogelijke. Ontkennen soms problemen met hun kind of komen op hoge poten verhaal halen. Dat kan ingewikkeld zijn.

Voor wie:

 • Voel je je soms overvallen of onzeker door wat er gezegd wordt door ouders
 • Ben je vooral bezig met aardig zijn en conflicten voorkomen
 • Trek je het commentaar persoonlijk aan
 • Zou je willen dat je meer lef had om tegengas te geven?

Resultaat:

 • Een andere manier van kijken naar gedrag waardoor je meer ontspannen kunt omgaan met boosheid, eisen, ontkenning van problemen;
 • Doordat je open bent, stellen ouders hun gedrag in 80 % van de situaties bij;
 • Je kunt emoties kalmeren en herkennen wat er achter zit;
 • Je kunt empathisch reageren zonder je eigen wensen uit het oog te verliest.

Hoe werkt het en wat kost het?

Wil je meer weten, belmail of app vooral. Ik kom graag met je in contact over jouw situatie, wat je nodig hebt, welke training passend is en wat ik hierin kan betekenen. En serieus, als ik niet aan kan bieden wat je zoekt, zeg ik het ook eerlijk.

Dingen om alvast bij stil te staan:

 • Heb je een eigen groep die een training wil volgen?
 • Wil je meedoen aan een training in mijn open aanbod?
 • Online of fysiek?
 • Eigen locatie of gehuurde locatie?
 • Met of zonder persoonlijke coaching om de toepassing in de praktijk zo maximaal mogelijk te maken?

Voor ik kan zeggen wat een training kost, zijn dit zaken die meespelen.

Lastige gesprekken met gescheiden ouders

In diverse werkvelden kun je te maken krijgen met gescheiden ouders. Voor je het weet stap je in juridische valkuilen, vraag je wel of geen toestemming aan beide ouders, of laat je jezelf verleiden tot uitspraken die verkeerd uitpakken bij de andere ouder.

Hoe kun je het gedrag van gescheiden ouders anders bekijken, waardoor je uit de strijd blijft? In mijn 2 daagse training neem ik je mee langs basale juridische kennis, mediation-en conflictvaardigheden en een gespreksmodel om ouders meer constructief aan tafel te hebben.

Voor wie:

 • Je werkt als IB-er op een basisschool en merkt dat er strijd is tussen ouders over hun kind;
 • Je werkt in het sociaal domein en hebt regelmatig gesprekken met gescheiden ouders;
 • Je werkt als kindercoach en merkt dat een kind knel zit tussen gescheiden ouders;
 • Je hebt een (para)medisch beroep en ouders het oneens zijn over de behandeling van een kind.

Resultaat:

 • Je kent de meest basale juridische kaders bij scheiding
 • Je leert de effecten van strijd op de ontwikkeling van kinderen
 • Je herkent de mate van escalatie tussen ouders
 • Je krijgt handvaten om anders naar conflicten bij scheiding te kijken
 • Je leert een gespreksmodel waardoor je ouders kunt helpen uit de strijd te blijven en samen te werken aan een oplossing.

Hoe werkt het en wat kost het?

Wil je meer weten, belmail of app vooral. Ik kom graag met je in contact over jouw situatie, wat je nodig hebt, welke training passend is en wat ik hierin kan betekenen. En serieus, als ik niet aan kan bieden wat je zoekt, zeg ik het ook eerlijk.

Dingen om alvast bij stil te staan:

 • Heb je een eigen groep die een training wil volgen?
 • Wil je meedoen aan een training in mijn open aanbod?
 • Online of fysiek?
 • Eigen locatie of gehuurde locatie?
 • Met of zonder persoonlijke coaching om de toepassing in de praktijk zo maximaal mogelijk te maken?

Voor ik kan zeggen wat een training kost, zijn dit zaken die meespelen.

Training Omgaan met Complexe Scheiding

Kijk ook bij de uitgebreide modulaire training Omgaan met complexe scheidingen voor jeugdprofessionals. Deze training is in samenwerking met Margreet Timmer van Timm Consultancy en René Knip van Verhaal& Context ontwikkeld. Deze training is erkend en geregistreerd bij SKJ en Registerplein.

mediation Zwolle

of vul het contactformulier in.

Ik help je graag met de volgende onderwerpen

Lees ook

Training

Het was een zeer interessante training die goed aansluit bij onze praktijk. Mintje had zeer veel kennis en kon goed aansluiten bij de vragen en problemen waar de collega’s in de praktijk mee rondlopen.

A. Smit, eigenaar-psycholoog Pro Talent

training lastige gesprekken voeren

Training lastige gesprekken voeren

Mintje heeft ons team een workshop gegeven over het voeren van lastige gesprekken. Ze leerde ons team om op zoek te gaan naar de behoeften van de beide gesprekspartners onder de emoties. Een verrijking en nieuwe inzichten voor het team en kundige en prettige begeleiding van Mintje.

-Hester Berends- Directeur bij Stichting Vivente

Training & teamontwikkeltraject

‘Je wist de kern te raken’.