Conflict in team

Bij spanningen of conflict in een team helpt het vaak om iemand van extern in te schakelen. Iemand die met een frisse blik meekijkt, zaken bespreekbaar maakt, de vinger op de zere plek legt en een sfeer creëert waarin mensen zich uitspreken. 

Soms zijn contacten tussen mensen in een team behoorlijk verzuurd of is er psychologische onveiligheid door bijvoorbeeld:

 • verschil in communicatiestijl,
 • een vervelend incident,
 • subgroepen binnen een team,
 • een andere visie of werkstijl 
 • botsende karakters
 • opgekropte spanningen

Niet (constructief) uitgesproken thema’s en conflicten spelen altijd een rol. Dat leidt tot stress, heeft invloed op het teamfunctioneren en vermindert het werkplezier.

Door onder begeleiding het gesprek aan te gaan, kom je samen tot inzicht en oplossingen. Ik help jullie team graag met het oplossen van dit soort vraagstukken en conflicten. Ze vreten namelijk energie en zorgen voor psychologische onveiligheid 

Ook als je een lastige onderwerp met elkaar moet bespreken of moeilijke besluiten moet nemen, kun je preventief hulp of advies vragen. Ik begeleid jullie om verdiepende en betekenisvolle gesprekken te voeren waarbij ieders stem gehoord wordt. Zo komt alle informatie op tafel en kom je met elkaar tot heldere en geaccepteerde afspraken.

Nog liever leer ik jullie preventief conflictvaardigheden voor het aangaan van een constructief conflict, zodat je in de toekomst weet hoe je dit soort situaties zelf kunt oplossen. Wil je daar meer over weten, lees dan verder bij Training

conflict in team

Scheiden, onderneming

‘Pro-actief en preventief handelen voorkomt escalatie’.

Voor welke problemen is mijn begeleiding geschikt?

Begeleiding in een team is nodig als spanningen, meningsverschillen of irritaties niet helder uitgesproken of opgelost worden. Er wordt om elkaar heen gemanoeuvreerd of pogingen om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken stoppen voortijdig. Dat heeft negatieve invloed op de werksfeer en op je productiviteit.

Dus heb je als (zelfsturend) team last van

 • Een niet uitgesproken conflict of irritatie;
 • Loop je als leidinggevende vast in het ‘gedoe’ van je team;
 • Botsende karakters of moeizame communicatie;
 • Een thema dat steeds terugkomt in het team;
 • Worden afspraken gemaakt maar niet nagekomen;
 • Zijn vergaderingen gezellig, maar wordt er geroddeld in de wandelgangen;
 • Is er een teamlid dat niet goed in de groep ligt
 • Of vertrekken er vaak nieuwe collega’s?

Dan is teamcoaching of gespreksbegeleiding door een mediator een goede manier om tot inzicht en oplossingen te komen.

Resultaten van teammediation

Mediation in je team kan de volgende resultaten hebben:

 • Je kunt zeggen wat ervaart en nodig hebt;
 • Oud zeer wordt opgeruimd;
 • Je leert anders kijken naar wat er speelt;
 • Je maakt afspraken over samenwerking of andere onderwerpen
 • De sfeer in het team verbetert
 • De energie gaat zitten in je werkdoelen
 • Soms wordt er afscheid genomen van een teamlid;
 • Je kunt weer samen met dit team verder!

Hoe werkt teammediation?

Als je kiest voor teammediation ga ik als volgt te werk:

 1. Ik plan met alle teamleden een aparte intake. Zo wordt helder wat er allemaal meespeelt in de situatie
 2. Vanuit de analyse wordt duidelijk of er
  1. voldoende draagvlak in het team is voor mediation,
  2. of er beter een andere aanpak gekozen kan worden,
 3. We gaan in één of meerdere sessies met elkaar om tafel;
 4. Conflictthema’s, wensen en verschillen worden besproken;
 5. Je leert anders te kijken naar de situatie,  je eigen rol en de andere collega’s;
 6. Met elkaar maak je afspraken voor de toekomst en evalueert het traject;
 7. Na een half jaar kom ik terug voor een follow-up.

Waarom kiezen voor een teammediation?

 1. Doordat ik als buitenstaander de organisatie inkom, kijk ik met een frisse blik naar wat er speelt;
 2. Omdat ik niet met jullie verder hoef, kan ik makkelijker de vinger op de zere plek leggen;
 3. Je voorkomt verdere escalatie, arbeidsconflicten en ziekteverzuim;
 4. Als leidinggevende hoef je niet steeds met aparte medewerkers in gesprek
 5. Je wilt een team dat ook in de toekomst conflictvaardig is en kan omgaan met verschillen en tegenstellingen.
mediation Zwolle

of vul het contactformulier in.

Ik help je graag met de volgende onderwerpen

Lees ook

Arbeidsconflict

‘Open, persoonlijke aanpak’.