conflict in bedrijf of organisatie oplossen

Soms zijn er binnen je bedrijf conflicten of spanningen die de samenwerking frustreren. Besluiten worden niet of eenzijdig genomen, er treedt vertraging op of mensen voelen zich niet gehoord. Conflicten binnen organisaties kunnen veel oorzaken hebben. Het kan te maken hebben met:

  • cultuurverschillen tussen afdelingen,
  • visieverschillen over strategie of ontwikkelrichting,
  • irritaties over de manier waarop er wordt gecommuniceerd,
  • de mate van invloed op besluitvorming
  • botsende persoonlijkheden.

Vaak is een conflict binnen een onderneming een uiting van een fase-overgang in de groei die het bedrijf en daarbij horende vorm van leiderschap doormaakt.

Wat helpt bij bedrijfsconflicten?

Ik help jullie weer helder zicht te krijgen op wat er speelt. Wensen, behoeften en meningen van betrokken partijen worden onder neutrale begeleiding verkend. Vanuit individuele startgesprekken wordt de slagingskans verkend. Gespreken hebben als doel dat communicatie verbetert en vertrouwen herstelt. Vanuit daaruit kom je samen tot gedragen besluiten en oplossingen.

Welk conflict er ook speelt binnen je organisatie, menselijke interactie is de sleutel. Als conflictexpert signaleer patronen en kan jullie vanuit een outsider positie nieuwe inzichten geven. Omdat ik geen belang heb bij de uitkomsten en afstand heb tot de inhoud houd ik jullie een spiegel voor. Dat geeft een frisse kijk op de kwestie. 

bedrijf en organisatie zwolle

‘Pro-actief en preventief handelen voorkomt escalatie’.

Conflictadvies voor je bedrijf

Conflicten en visieverschillen hebben veel impact op de prestaties van een bedrijf en leiden tot inefficiency. Mensen worden ontevreden, de sfeer verslechterd en ziekteverzuim stijgt. Het is bij een conflict niet altijd helder wat er speelt en welke factoren invloed hebben op de situatie. De manier van omgaan met conflicten, de wijze van leidinggeven, de manier van besluiten nemen zijn een onderdeel van je bedrijfscultuur. Op al deze vlakken kan spanning optreden. Het is belangrijk om helder te hebben welke waarden binnen jouw bedrijf richtinggevend zijn als het gaat om communicatie, samenwerking, omgaan met diversiteit en verschil, besluitvorming etc. Zo kun je preventief conflicten voorkomen, ander gedrag stimuleren en koers uitzetten.

Ik help je met het maken van een conflictanalyse en kom met een advies over de gewenste aanpak. Dat kan een mediationtraject zijn, maar ook conflictcoaching voor één of meerdere individuen of een proces- of structuurwijziging. Soms leidt een advies tot het heroverwegen van posities of beëindigen van samenwerking.

mediation Zwolle

of vul het contactformulier in.

Ik help je graag met de volgende onderwerpen

Lees ook

Arbeidsconflict

‘Open, persoonlijke aanpak’.