Arbeidsmediation

Als mediator begeleid ik bij arbeidsconflicten of onveiligheid op de werkvloer. Als spanningen oplopen en iemand zich niet prettig voelt in het contact met een collega, is mediation een constructieve, goedkope en snelle manier om een hoogoplopend arbeidsconflict en langdurig verzuim te voorkomen. 

Conflicten, samenwerkingsproblemen of moeizame communicatie in een organisatie of team moet je snel oplossen. Arbeidsconflicten kunnen snel heel heftig worden en verhalen gaan al snel een eigen leven leiden. 

Onuitgesproken conflict binnen een organisatie kan leiden tot het buitensluiten van medewerkers, zich uitbreiden naar andere medewerkers en het gevoel van sociale of psychologische veiligheid onder druk zetten.

‘Conflicten, mits goed uitgesproken, dragen bij aan groei’.

Het heeft veel impact op de mensen in een organisatie als er onrust tussen medewerkers is. Of dit nu binnen een team of binnen een hiërarchische relatie is. Ook voor een leidinggevende zijn dit energievretende situaties. Niet zelden is de leidinggevende zelf ook betrokken bij een conflict en staat zijn of haar functioneren, integriteit of positie ter discussie. 

Als communicatie moeizaam loopt en werkverhoudingen onder druk staan, worden mensen

  • minder productief,
  • het vertrouwen in elkaar daalt,
  • het gevoel van welzijn daalt,
  • ziekteverzuim stijgt.

Hoe vervelend en spannend ook, uiteindelijk kunnen conflicten met goede begeleiding ook leermomenten worden. Als je snapt wat er knel zit bij de ander en jezelf, kunnen één of meerdere gesprekken juist ook leiden tot hernieuwd begrip en betere samenwerking. Daar help ik jullie graag bij.

Arbeidsconflicten Zwolle

‘Pro-actief en preventief handelen voorkomt escalatie’.

Door het tijdig inzetten van mediation om een arbeidsconflict op te lossen, door groepsmediation of gespreksbegeleiding worden moeilijke onderwerpen bespreekbaar gemaakt. De veiligheid vergroot en ontstaat er meer begrip en bereidheid om verschil in werkwijze, visie of aanpak te overbruggen. Op deze manier zijn medewerkers op hun best.

mediation Zwolle

of vul het contactformulier in.

Ik help je graag met de volgende onderwerpen

Lees ook

Arbeidsconflict

‘Open, persoonlijke aanpak’.