Arbeidsmediation

Als mediator in de regio Zwolle bied ik begeleiding om een arbeidsconflict op te lossen of om lastige gesprekken tussen één of meerdere mensen te begeleiden. Als spanningen oplopen en iemand zich niet prettig voelt in het contact met een collega, is mediation een constructieve, goedkope en snelle manier om een hoogoplopend arbeidsconflict en langdurig verzuim te voorkomen.  Conflicten, samenwerkingsproblemen of moeizame communicatie in een organisatie of team wil je zo snel mogelijk oplossen. Arbeidsconflicten kunnen snel heel heftig worden, het kan leiden tot het buitensluiten van medewerkers of zich uitbreiden naar andere medewerkers. Lees hier meer over hoe conflicten escaleren.

‘Conflicten hebben veel negatieve effecten’.

Het heeft veel impact op medewerkers, managers en bestuurders als dit soort onrust in een team ontstaat. Als communicatie moeizaam loopt, gaan mensen klagen, bv. over de aansturing door de leidinggevende of over de (emotionele) veiligheid. Mensen worden minder productief, het vertrouwen in elkaar daalt, het ziekteverzuim stijgt. Collega’s gaan kampen vormen of raken in een spiraal van verwijten en oordelen. Ook voor een leidinggevende zijn dit energievretende situaties. Niet zelden is de leidinggevende zelf ook betrokken bij een conflict.

Arbeidsconflicten Zwolle

‘Pro-actief en preventief handelen voorkomt escalatie’.

Door het tijdig inzetten van mediation om een arbeidsconflict op te lossen, door groepsmediation of gespreksbegeleiding worden moeilijke onderwerpen bespreekbaar gemaakt. De veiligheid vergroot en ontstaat er meer begrip en bereidheid om verschil in werkwijze, visie of aanpak te overbruggen. Op deze manier zijn medewerkers op hun best.

mediation Zwolle

of vul het contactformulier in.

Ik help je graag met de volgende onderwerpen

Lees ook

Arbeidsconflict

‘Open, persoonlijke aanpak’.