Conflict in je bedrijf of organisatie kun je oplossen (en liever nog voorkomen). Dit doe je door moeilijke gesprekken op tijd aan te gaan. Ik help je hierbij zodat je kunt focussen op de inhoud. Als directeur of manager heb je de taak te zorgen voor een vitaal werkklimaat waarin acceptatie, onderling vertrouwen en psychologische veiligheid bestaat.  Daar in ben je zelf het voorbeeld en help je de organisatie vooruit.

Dit vraagt om een bedrijfscultuur waarin het

  • normaal is en zelfs toegejuicht wordt dat je van mening verschilt;
  • medewerkers worden aangemoedigd zich te uiten;
  • verschillen benut worden voor krachtige besluiten mét draagvlak;
  • mensen zichzelf durven zijn en zich gewaardeerd voelen.

Vaak zijn mensen in organisaties te bang voor conflict en houden zich daarom afzijdig. Of er zijn maar een paar mensen die zich uitspreken en daarmee de koers bepalen. Uit angst voor afwijzing of escalatie vermijden medewerkers lastige gesprekken. Dat leidt tot een organisatiecultuur waar ‘koude conflicten’ ontstaan. Er wordt niet hardop met elkaar gesproken, maar verschillen “duiken onder”. Je krijgt dan het gevoel dat je onvoldoende grip hebt op wat er speelt in de organisatie. Je kunt er de vinger niet achter krijgen. Daarmee verlies je aan slagkracht en maak je onvoldoende gebruik van het enorme potentieel van medewerker. Conflict in je bedrijf los je op of voorkom je door actief te werken aan een cultuur waarin er geen angst of terughoudendheid bestaat om moeilijke gesprekken met elkaar te voeren.

Wil je weten hoe je een open, vitale en waarderende organisatiecultuur ontwikkelt, neem dan contact op voor een gratis verkennend gesprek.