Mediation bij scheiding in Zwolle

Je zoekt naar mediation in Zwolle omdat je je scheiding via een mediator wilt regelen. Je wilt langlopende trajecten en juridische strijd voorkomen.

Wat moet je regelen bij scheiding?

Jullie gaan scheiden en er komt veel op je af. Zakelijke en praktische dingen moeten afgesproken worden, terwijl je in een emotionele rollercoaster zit. Soms moeten emoties eerst ruimte en aandacht krijgen, voor je zaken kan afspreken. Hier begeleid ik jullie bij tijdens mediation.

Daarnaast heb ik als pedagogisch hulpverlener veel aandacht voor de positie van jullie kinderen tijdens de scheiding (als die er zijn). Ik help jullie om samen je ouderschap na scheiding goed vorm te geven. Zo ontstaat er een ouderschapsplan op maat waarin ruimte is voor jullie eigen wensen en die van je kinderen.

Tijdens een scheiding voel je vaak onzekerheid over financiële en materiele zaken. Dat is logisch want het zijn geen alledaagse onderwerpen. Je hebt vragen over je woonsituatie, je inkomen, of er recht is op partneralimentatie, recht op toeslagen, het voortbestaan van je bedrijf etc. Dan is het fijn dat iemand weet waar je aan moet denken. Ik help jullie lijnen uitzetten en geef heldere en wettelijk getoetste berekeningen.

Vaak maken jullie eerst tijdelijke afspraken over wonen, de zorgverdeling voor jullie kinderen en financiën. Zodat je van daaruit samen definitieve keuzen kan maken

Wat is het resultaat van mediation?

Er is:

 • aandacht besteedt aan de reden van jullie scheiding;
 • én ruimte voor emoties én het scheidingstraject loopt door;
 • (tijdelijke) afspraken gemaakt over wonen, financiën en evt. verblijf kinderen;
 • een ouderschapsplan opgesteld en hierover op een passende manier met de kinderen gepraat;
 • besproken hoe jullie omgaan met de kinderen en hen informeren tijdens de scheiding;
 • helderheid over wie in het huis blijft wonen en of herfinanciering mogelijk is (bij eigen woning)
 • de boedelverdeling geregeld;
 • een kinderalimentatie en partneralimentatieberekening gemaakt o.b.v. Rechtbanknormen;
 • een eerlijke verdeling opgesteld van jullie vermogen en schulden;
 • inzicht in en afspraken over toeslagen, pensioenen en verzekeringen

Hoe loopt een scheidingstraject?

Zodra jullie het eens zijn over de afspraken wordt het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan opgesteld. Daarna volgt een gesprek met een advocaat erbij. Zij zal alle juridische aandachtspunten nog een keer met jullie doornemen. Zodat je geen zorgen hoeft te hebben dat je iets afspreekt wat juridisch niet klopt. Daarna gaan de stukken naar de Rechtbank en hoef je niet meer naar een zitting. Zodra de beschikking binnen is en jullie een akte van berusting tekenen (een verklaring dat je niet in hoger beroep gaat), wordt de scheiding ingeschreven.

Wat kost mediation?

Ik kan het niet mooier maken; scheiden kost geld. Door mediation beperkt je de kosten voor een scheiding. Je voorkomt lang lopende juridische procedures en dubbele advocaatkosten. Voor mensen met een beperkt inkomen (tot 39.400 individueel jaarinkomen p.p. als er kinderen zijn) werk ik op toevoegingsbasis voor de Raad voor Rechtsbijstand. Je betaalt dan alleen een kleine eigen bijdrage en de kosten voor de Rechtbank. De aanvraag regel ik voor je. In sommige gevallen is mediation opgenomen in een rechtsbijstandsverzekering. Vraag vooral naar mijn mogelijkheden.

Echtscheiding Zwolle

Heb je hulp nodig bij je scheiding?

“You don’t have to see the whole staircase, just take the first step.”

-Martin Luther King Jr.-

Scheiden, kinderen en ouderschapsplan

Als je kiest voor mediation om je scheiding in Zwolle te regelen, begeleid ik jullie bij het maken van jullie ouderschapsplan. Dit is altijd maatwerk en sluit aan bij wat jullie kinderen nodig hebben. Ook voor jullie kinderen is dit een verwarrende en spannende tijd. Ik begeleid jullie bij het hervinden van een nieuw evenwicht in je rol als ouders na de scheiding. Ik help jullie oog te houden voor de kinderen. Wat hebben zij nu en in de toekomst van jullie nodig?  Hoe kun je als ouders een stevige basis blijven bieden voor je kind(eren). Hoe ben je op je best als ouder(s)? Ook moeten kinderen in het ouderschapsplan betrokken worden. Hoe houden jullie rekening met hun wensen en zorgen?

Aan het eind van het traject heb je een ouderschapsplan waarbij:

 • alle wensen en belangen eerlijk en duidelijk zijn vastgelegd;
 • er helderheid is over zorgtaken en financiën;
 • jullie elkaar je rol als ouder gunnen;
 • jullie kinderen weten waar ze aan toe zijn;
 • jullie kinderen voelen dat ze onbezorgd contact met jullie kunnen hebben;
 • jullie besproken hebben hoe jullie als ouders op zijn best functioneren;
 • afgesproken is hoe jullie om willen gaan met veranderingen in de toekomst;
 • er een evaluatiemoment is vastgelegd.

In het jaar na scheiding bied ik één gratis evaluatiegesprek om samen met jullie na te gaan of alles loopt zoals jullie hopen.

mediation Zwolle

of vul het contactformulier in.

mediation Zwolle

of vul het contactformulier in.

Ik help je graag met de volgende onderwerpen

Lees ook

Echtscheidingsmediation

Humor-Open-Duidelijk

Echtscheidingsmediation

‘Op de juiste momenten wist je het zakelijk te houden waardoor de situatie niet escaleerde’.

Echtscheidingmediation

‘Je straalt rust, betrokkenheid uit en houdt ook afstand. Dank je wel voor je hulp’.