Disclaimer

Groot Nibbelink Mediation streeft er naar zorgvuldig te zijn bij het geven van informatie. Onbedoelde onjuistheden, onvolledigheid en/of onbetrouwbaarheid kunnen niet worden uitgesloten. Gegeven informatie kan nooit worden opgevat als een gegeven advies. De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de geboden informatie.

Groot Nibbelink Mediation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op deze website. Als er toch aansprakelijkheid mocht ontstaan, dan wordt deze uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk beperkt tot de omvang van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Groot Nibbelink Mediation heeft een voor de beroepsgroep gebruikelijke beroeps-aansprakelijkheidsverzekering afgesloten conform de eisen van de beroepsgroep.

Informatie op deze website kan zonder vooraankondiging of verplichtingen worden gewijzigd.